Call nowBook now
אהבתם? דרגו אתנו!

EBIKE DEPOT  תעודת אחריות מוגבלת, בתוקף החל מ-10 לפברואר 2018.

תעודת האחריות מוגבלת זה חל עבור הרוכש המקורי (הבעלים הרשים המקורי), ומהווה כיסוי עבור אופניים חשמליים חדשים, ללא שימוש קודם, אשר נמכרו על-ידי EBIKE DEPOT LTD.

האחריות מכסה פגמי ייצור.

תנאי האחריות

השלדה, הסוללה, המנוע, כלל הרכיבים החשמליים, מערכות ההילוכים והבלמים – הינם מובטחים להיות נקיים מפגמים בחומר או בטיב הייצור במסגרת האחריות לתקופה של שמונה-עשרה (18) חודשים מתאריך הקניה כפי שמוצג ע"ג קבלת הקניה.

רפידות בלימה, כבלים, וכן חומרים מתכלים אחרים אשר חשופים לבלאי רגיל הינם מכוסים במסגרת האחריות לתקופה של 30 ימים מתאריך האספקה המקורי עבור עניינים הקשורים לפגמי ייצור בלבד. צמיגים אינם מכוסים במסגרת האחריות עבור פגמי ייצור, אך בלאי רגיל של הצמיג אינו נכלל במסגרת האחריות. האבוב הפנימי ("פנימית"), אשר הינו חשוף למפגעי דרך ותקרים, אינו מכוסה במסגרת האחראיות.

סוללת הליתיום אשר מסופקת ע"י EBIKE DEPOT LTD יחד עם אופניים חשמליים נדרשת בתחזוקה שוטפת באמצעות טעינה סדירה. אין לאחסן את הסוללה בטמפרטורה של מעל 25 מעלות צלסיוס. על-מנת לשמור על מצב הסוללה במיטבו, על המשתמש להקפיד על הדברים הבאים: אין לרוקן את מטען הסוללה מתחת ל-5% מן הקיבולת שלה, שכן פריקה מלאה עלולה לגרום לנזק לסוללה, להפחית מטווח פעולתה, ולקצר את תוחלת התפעול שלה. עבור פרטים נוספים אודות תחזוקת הסוללה, לחצו כאן.

יש להקפיד על מגבלות המשקל המקסימלי עבור השימוש באופניים החשמליים שלכם, לרבות המגבלות עבור המשקל שניתן לשאת על המנשא האחורי.

תלונות אודות כל רכיב באשר הוא אשר נגרמו כתוצאה מבלאי בגין שימוש חריג או מופרז אינן תכובדנה במסגרת האחריות. האופניים החשמליים המכוסים במסגרת אחריות זו נועדו לשימוש פרטי בלבד, שימוש זה אינו כולל שימוש לצרכים עסקיים, שירות, שליחות או כל פעילות מסחרית אחרת מכל סוג שהוא.

עבור תקלות במסגרת האחריות, EBIKE DEPOT LTD תכסה את הוצאות העבודה הקשורה בטיפול ברכיבים הכלולים במסגרת האחריות כאמור. לקבלת שירות במסגרת האחריות, על הלקוח להגיע עם האופניים החשמליים למכרז שירות מורשה של EBIKE DEPOT LTD יחד עם הוכחת קניה מלאה (קבלת קניה מקורית או עותק שלה, תעודת אחריות, ורישום אחריות בו מוצג מספר השלדה המקורי של האופניים שנקנה ב-EBIKE DEPOT LTD ללא שינויים. שירות במסגרת אחריות יינתן תוך 10 ימי עסקים ממועד פניה במסגרת האחריות.

במהלך 30 הימים הראשונים ממועד הרכישה על-ידי הבעלים המקורי, EBIKE DEPOT LTD  תספק עבודות ושירותי כיוונון של המעצורים, המושב, כידון ההיגוי וכן חלקים נלווים ללא עלות. לאחר תקופה זו, הבעלים יהיה אחראי עבור העלות הכרוכה בעבודות ושירותי כיוונון כדוגמת אלו, על-פי תעריפי שעות העבודה אשר יחולו באותה עת במרכז השירות המוסמך של EBIKE DEPOT LTD בו עבודות אלו יבוצעו.

מדיניות החזרת מוצר הינה כפופה לחוק להגנת היצרן במדינת ישראל.

אופניים חשמליים שנרכשו מ-EBIKE DEPOT LTD ניתנים להחזרה תמורת החזרה מלא, להוציא עמלות אשראי אם חלות כאלו, תוך ארבע-עשרה (14) ימים ממועד הקניה, הואיל והאופניים החשמליים הוחזרו באריזתם המקורית ולא נעשה בהם כל שימוש באשר הוא. במידה ונעשה שימוש באופניים החשמליים, מועט ככל שיהיה, ו\או חוברו האופניים לחשמל, הזכות להחזרת האופניים החשמליים תבוטל, ולא יינתן זיכוי.

אחריות מוגבלת

התרופה היחידה במסגרת האחריות לעיל או כל אחריות משתמעת אחרת הינה מוגבלת להחלפת רכיבים וחלקים פגומים בכאלו המקבילים או גדולים בערכם, בעלי פעילות זהה, ונתונה לשיקולם של EBIKE DEPOT LTD בלבד. חלקי חילוף, לרבות סוללות, עשויים להיות חדשים, מחודשים, משופצים, או כאלו שהיו בשימוש קודם. האחריות על כלל חלקי החילוף משך תוקפה כמשך תוקף האחריות עבור החלק המקורי שהוחלף.

בשום אף מקרה שהוא, EBIKE DEPOT LTD לא תישא באחריות עבור נזקים ישירים, מקריים, תלויי-נסיבות, או אשר נגרמו עקב נסיבות מסוימות, לרבות, אך ללא הגבלה לנזקים עקב פציעה אישית, נזק לרכוש, אבדן כלכלי, בין אם נגרמו עקב חוזה, אחריות, הזנחה, התחייבות מוצר, או כל תאוריה, שיקול, או טיעון אחרים.

חריגות

האחריות המוגבלת אינה חלה עבור בלאי, כשלים, או תקלות אשר נגרמו עקב שימוש לרעה, הזנחה, שימוש לא חריג או מוגזם, תיקון בלתי-מתאים, תיקון בלתי-מורשה, תחזוקה לא נכונה, שינויים, שיפורים, תאונות, או כל שימוש בלתי-מתאים אחר. כל אחריות באשר היא תפוג במידה והאופניים החשמליים של EBIKE DEPOT LTD ישמשו לצורך כל שימוש אחר מעבר לפעילות רגילה, לרבות, אך לא מוגבל לאי-מעקב אחר הוראות היצרן כפי שמופיעות בחוברת ההדרכה, או שימוש עבור פעילות מסחרית, או שימוש במסגרת אירועים תחרותיים, או אימונים לקראת אירועים ופעילויות מסוג זה.

פריטים הכלולים בתוך "מארז המתנה" של EBIKE DEPOT LTD אשר עשוי להינתן או לא להינתן ללא עלות יחד עם רכישת האופניים החשמליים של EBIKE DEPOT LTD אינם כלולים בעליל במסגרת כל אחריות מכל סוג שהוא. תיקונים והחלפות של פריטים מתוך "מארז המתנה" הינם כפופים בקפידה לעלות הקמעונאית אשר חלה על כל פריט.

EBIKE DEPOT LTD אינה מספקת ביטוח או כיסוי ביטוחי מכל סוג שהוא, פרטי, פיזי, או עבור צד שלישי.

כל האופניים החשמליים הנרכשים מאת EBIKE DEPOT LTD במדינת ישראל חייבים בהפעלה בהתאם לכלל החוקים והתקנות החלות במדינת ישראל, והינם כפופים לכלל ההגבלות המתוארות בחוקים המקומיים, העירוניים, והממשלתיים במדינת ישראל. בין אילו במיוחד נמנים חוקים ותקנות אודות גיל הרוכב ומיקום השימוש באופניים החשמליים.

שם*

ת.ז *

תאריך הקנייה *

כתובת *

טל *

כתובת אימייל

מס שילדה*

מס סוללה*

מס חשבונית*

פרטים נוספים

© Copyright 2018 Website creation : Webaviv
אקסטרה קידום אתרים