Call nowBook now
אהבתם? דרגו אתנו!

המחירים ב-₪ כולל מע"מ

0.5 שעת עבודה95
1 שעת עבודה180
תיאום בלמים40
תיאום הילוכים60
תיאום כסא + כידון40
החלפת תקר פנימית קנדה מקורית גלגל קדמי (ללא מנוע), כולל חומר להגנה מפני תקרים JOE'S NO FLAT, כולל עבודה65
החלפת תקר פנימית קנדה מקורית גלגל מנוע + פנימית, כולל חומר להגנה מפני תקרים JOE'S NO FLAT, כולל עבודה89
החלפת כבל בלם, כולל עבודה75
תיקון בסיס סוללת פרוג, כולל עבודה210
החלפת זוג רפידות בלם דיסק, כולל עבודה80
החלפת צמיג קנדה מקורי גלגל קדמי, כולל עבודה125
החלפת צמיג קנדה מקורי גלגל אחורי, כולל עבודה150
© Copyright 2018 Website creation : Webaviv
אקסטרה קידום אתרים